Samenwerken aan
jouw gezondheid.’

Arbeidsfysiotherapie

Het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen op de werkplek is waar het bij arbeidsfysiotherapie allemaal om draait. Mens en organisatie vormen daarin steeds ons uitgangspunt. Onze arbeidsfysiotherapeut werkt samen met werkgevers, werknemers, arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars aan een gezonde werkomgeving. Hij is actief betrokken bij de situatie tussen de werknemer en de werkomgeving.

Arbeidsfysiotherapie voor de hele organisatie

De arbeidsfysiotherapeut zet zich in voor de algehele gezondheid van medewerkers en organisaties. Heb je rugklachten, nekpijn, last van vermoeidheid of klachten die voortkomen uit bijvoorbeeld een verkeerde (werk)houding? Wij zoeken de juiste behandeling of therapie voor jou. Ben je langdurig ziek? Ook dan bieden we ondersteuning in de vorm van arbeidsfysiotherapie.

Dit is wat de bedrijfsfysiotherapeut zoal doet:

  • Hij richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem. Dat doet hij onder andere door nieuwe werkplekken te beoordelen. Zijn er aanpassingen nodig, dan ondersteunt hij in het treffen van maatregelen hiervoor.
  • Hij past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen. Het doel: verminderen of doen herstellen van klachten en aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem.
  • Hij ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de reïntegratie in het arbeidsproces na, bijvoorbeeld, langdurige ziekte.
  • Hij stelt ‘bemiddeling’ voor (en/of voert deze uit) op het gebied van: de organisatie en inhoud van de arbeid, de inrichting van de werkplek en het (psycho)motorisch gedrag van werknemers.
  • Hij begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het houding- en bewegingssysteem heeft geleid.

"Met doelgericht behandelen kom je verder"

Sjoerd Bakker
Fysiotherapeut & manueel therapeut

Op zoek naar een doelgerichte therapie voor uw pijnklacht? Vraag naar onze mogelijkheden.

Maak een afspraak

Onze arbeidsfysiotherapeut

Sjoerd Bakker | Bakker Training Therapie

Sjoerd Bakker

Fysiotherapeut & manueel therapeut

Wat is arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Bij deze vorm van therapie richten we ons op mensen die lichamelijke problemen hebben door hun werk. Bij een arbeidsfysiotherapeut kun je terecht met klachten die ontstaan zijn door verkeerd tillen, slechte ergonomische omstandigheden op je werk en slechte en/of eenzijdige werkhoudingen. Samen met de therapeut onderzoek je wat je lichamelijke klachten zijn en waar dit door kan komen. Je kijkt daarbij naar je werkplek, werkduur en de taken die je moet uitvoeren.

Daarna krijg je een persoonlijk herstelplan dat kan bestaan uit: fysiotherapie, een (re-integratie) trainingsprogramma en een instructietraining op de werkplek. Tijdens het hele traject houdt de bedrijfsfysiotherapeut contact met de bedrijfsarts van je werk.

Dat is merkbaar beter

"Snelle hulp belangrijk voor continuïteit van mijn bedrijf"

Mekkesvloeren / RW Projectstoffering

En lekker dichtbij

Bakker Training Therapie
vind je in Stiens, Hallum en Marrum

Bakker Training Therapie staat voor je klaar, voor iedereen is er een passende therapie. Want fysiotherapie helpt, je wordt merkbaar beter. Dus heb je fysieke klachten? Blijf er niet mee rondlopen en maak gelijk een afspraak.